බහුදින ධීවර යාත්‍රා ගොඩබිම සිට නැරඹීමේ පහසුකම අද සිට

0
67


ගැඹුරු මුහුදේ ධීවර කටයුතුවල යෙදෙන බහුදින ධීවර යාත්‍රා ගොඩබිම සිට නිරීක්ෂණය කිරීමේ පහසුකම් ලබාදීම අද (26) සිට ඇරඹෙන බව ධීවර අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.
ගැඹුරු මුහුදේ මත්ස්‍ය සම්පත නෙලීමේ කටයුතුවල නිරතවන බහුදින ධීවර යාත්‍රා ගොඩබිමේ සිට නිරීක්ෂණය සඳහා ඉවහල්වන ට්‍රාන්ස්පොන්ඩර් නමැති උපකරණය මේ වනවිටත් බහුදින ධීවර යාත්‍රාවලට ලබා දී ඇති බව එම අමාත්‍යාංශය නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක් වේ.
මේ අනුව ධීවර කටයුතු සිදුවන ස්ථානය සහ ධීවරයන්ට ආපදාවක් සිදුවූයේ ද යන්න පිළිබඳ මෙම උපකරණය ඔස්සේ දැන ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here