බ්‍රිතානයේ චුවින්ගම් හප ඉවත් කිරීමට පවුම් කෝටි 60ක්

0
37

චුවින්ගම් හප ඉවත් කිරීමට සහය ලබා දෙන්න ලෙස චුවින්ගම් නිෂ්පාදන ආයතන වෙත ඉල්ලීමක් 

 

   

බ්‍රිතාන්‍යයේ මහා මාර්ග හා පදික වේදිකා ආශ්‍රිත චුවින්ගම් හප ඉවත්කිරීමට සහය දක්වන ලෙස එරට ප්‍රාදේශීය පාලන ආයතන සංගමය චුවින්ගම් නිෂ්පාදන ආයතනවලින් ඉල්ලීමක් සිදුකොට ඇති බව වාර්තාවේ. එංගලතයේ හා වේල්සයේ ප්‍රාදේශීය පාලන ආයතන 370 කින් පමණ සමන්විත මෙම ආයතනය ප්‍රකාශ කර සිටියේ, සපා ඉවත්කළ  චුවින්ගම් හප ඉවත් කිරීම ඉතා අසීරු කටයුත්තක් බවයි. වසරකට පවුම් කෝටි 60ක් මේ සඳහා වැයවන බව ද එම ආයතනය ප්‍රකාශකර සිටි.

“ Keep Britain Tidy ” නම් ආයතනය සිදුකළ සමීක්ෂණයකට අනුව පැහැදිලි වූයේ  එංගලන්තයේ හා වේල්සයේ මහාමාර්ගවලින් 99% හා පදික වේදිකාවලින් 64% ක් චුවින්ගම් නිසා අපවිත්‍ර වන බවයි.  

   චුවින්ගම් සැපීමෙන්  පසු  එම හප ඉවත නොදැමීමට පාරිභෝගිකයන් පෙළඹවීමට තමන් උත්සහ ගන්නා බව බ්‍රිතාන්‍යයේ ප්‍රධානපෙලේ චුවින්ගම් නිෂ්පාදකයෙකු වන ව්රිග්ලි නම් ව්‍යාපාරිකයා ප්‍රකාශකර වැඩිදුරටත් සිටියේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here