මහනුවර කුණු කන්දත් නාය යන ලකුණු

0
104

මහනුවර ගොහාගොඩ කසළ කන්දට තවදුරටත් කසළ දැමීම සිදු කළහොත් ප්‍රදේශය නාය යෑමේ අවදානමක් ඇතිවිය හැකි බව ජාතික ගොඩනැඟිලි පර්යේෂණ සංවිධානයේ මහනුවර දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයේ ජේ‍යෂ්ඨ භූ විද්‍යාඥ දිස්ත්‍රික් නිලධාරි නිමාලි වීරසිංහ මහත්මිය පවසයි.

ගොහාගොඩ කසළ කන්ද පිළිබඳව සිදු කළ මූලික ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂණයේදී සුළු අස්ථාවර වීමක් සිදුවී ඇති බව හෙළි වූ බවත් තවදුරටත් කසළ කන්ද පිළිබඳ පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරගෙන යන බවත්  වීරසිංහ මහත්මිය පවසයි.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here