මාදුරු ඔය වනය චීනයට විකුණයි

0
45

මාදුරු ඔය ජාතික වනෝද්‍යානයට අයත් භූමි ප්‍රමාණයෙන් අක්කර 54,250 ක  ප්‍රමාණයක් චීන සමාගමකට ලබාදීමට කටයුතු කරන බවට ප්‍රදේශවාසීන් චෝදනා කරති. දේශීය සංවර්ධනය ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීමට මෙම භූමිය චීනයට ලබාදීමට කටයුතු කර ඇති බව ඔවුහු පවසන අතර ඉන් අක්කර 43,250ක ප්‍රමාණයක්  උක් වගාව සඳහාද ඉතිරි ප්‍රමාණය ගව පාලනය සඳහා ද වෙන් කිරීමට නියමිත බව ඔවුහු පවසති.

තොරතුරු දැනගැනීම පනත යටතේ  මෙම ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන්  කරුණු 172ක්   අන්තර්ගත ලේඛනයක් ආශ්‍රයෙන් තමන්ව දැනුවත් කරන මෙන් මහවැලි  සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යාංශය දැනුවත්කළ ද පිළිතුරු ලැබී ඇත්තේ ප්‍රශ්න 15ක් සඳහා පමණි.

මෙම කරුණ සම්බන්ධයෙන් අභියාචනාධිකරණයේ නඩුවක් ගොනුකොට ඇති අතර එය මේ මස 27 වන දින කොළඹ අධිකරණයේදී  විධාගයට ගැනීමට නියමිත බව වැඩිදුරටත් අදහස් දැක වූ ප්‍රදේශවාසීහු පවසා සිටියහ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here