මාධ්‍යවේදීන්ට පොළී රහිතව ලක්ෂ 3ක ණයක්

0
41

 

මාධ්‍යවේදීන්ට අවශ්‍ය මාධ්‍ය උපකරණ මිලදී ගැනීම වෙනුවෙන් රජය විසින් පොලී රහිතව ලබාදෙන රුපියල් ලක්ෂ 3ක ණය මු මහජන බැංකුව මගින් ලබාදීම දැනටමත් ආරම්භ කර ඇතැයි මුදල් අමාත්‍යංශය පවසයි.

මුදල් අමාත්‍යංශයේ සංවර්ධන මූල්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් එම්.පී.එම්.බී. අතපත්තු මහතා පැවසුවේ මාධ්‍යවේදීන්ට මේ පිළිබඳ තොරතුරු ලබාගැනීම සඳහා රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් විමසිය හැකි බවය.

පසුගිය මාර්තු 31 වැනිදා සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි මෙම ණය ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක බව ද හෙතෙම සඳහන් කළේ ය.

‘‘මාධ්‍ය අරුණ’’ ලෙස නම්කරන ලද මෙම ණය ක්‍රමය යටතේ රුපියල් 150000ක ණය මුදලක් ද 6.5%ක සහන පොලියක් යටතේ මාධ්‍ය උපකරණ වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ලබාගත හැකි ය.

මාධ්‍යවේදීන්ට සහන පොලී යටතේ මෙම ණය ලබාදීම සඳහා 2017 අයවැය මගින් රුපියල් මිලියන 25ක මුදලක් වෙන්කර ඇත.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here