මැයි දිනයට දැඩි ආරක්ෂාවක්

0
39

කොළඹ හා මහනුවර කේන්ද්‍ර කොටගෙන පැවැත්වෙන මෙවර  මැයි දිනය වෙනුවෙන්  පොලිස්පතිවරයාගේ පූර්ණ අධීක්ෂණය යටතේ නිලධාරීන් 8265 යොදාගනිමින්  විශේෂ ආරක්ෂක සැලැස්මක්  ක්‍රියාත්මක කරන බව පොලිස් මූලස්ථානය පවසයි.

කොළඹ නගරයේ ආරක්ෂාව බස්නාහිර පළාත් භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නන්දන මුණසිංහගේ පූර්ණ අධීක්ෂණය යටතේ සිදුකිරීමට නියමිත අතර මහනුවර නගරයේ ආරක්ෂාව මධ්‍යම පළාත් භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ලලිත් ජයසිංහගේ පූර්ණ අධීක්ෂණය යටතේ සිදු වේ.

කොළඹ නගරය ආශ්‍රිතව ප්‍රධාන මැයි රැළි සහ පෙළපාලි 15ක් ක්‍රියාත්මක වන අතර ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රධාන රැළිය හා පෙළපාලිය මහනුවර නගරය කේන්ද්‍ර කරගෙන සිදු කරයි.

කොළඹ නගරයේ ආරක්ෂාව සහ රථවාහන කළමනාකරණයට පොලිස් නිලධාරීන් 4765කට අධික සංඛ්‍යාවක් යොදවා ඇති අතර මහනුවර නගරයේ ආරක්ෂාව සහ රථවාහන කළමනාකරණයට පොලිස් නිලධාරීන් 3500කට අධික සංඛ්‍යාවක් යොදවා ඇතැයි පොලිස් මූලස්ථානය සඳහන් කරයි.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here