මුස්ලිම් නම් 29 ක් තහනම් කරමින් චීනය නියෝගයක් ගෙනෙයි

0
58


චීනයේ Xinjiang පළාතේ ජීවත්වන මුස්ලිම් වැසියන්ට අන්තගාමී හා රැඩිකල්වාදී නම් තැබීම තහනම් කරමින් නියෝගයක් නිකුත් කර තිබේ.
ඒ අනුව එම පළාතේ මින් මතුවට උපත ලබන දරුවන්ට මෙම නම් තැබීමේ තහනම බලාත්මකවන බව වාර්තා වේ.
ජිහාඩ්, ඉමාම්, සදාම්, අරෆට්, මුහම්මද්,මුජාහිඩ්,මෙදීනා ඇතුළු නම් 29කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් එසේ තහනමට ලක්කර ඇති බව එම වාර්තා සඳහන් කරයි.
අසාමන්‍ය ලෙස දිගු රැවුල් වැවීම තහනම් කරමින් සහ ප්‍ර‍සිද්ධ ස්ථානයන්හි මුහුණු අවාරණ පැළඳීම තහනම් කරමින් Xinjiang බළධාරීන් විසින් මීට පෙර තහනමක් නිකුත් කරනු ලැබී ය.
Xinjiang පළාතේ මුස්ලිම්වරු මිලියන 23ක් පමණ ජීවත්වන බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here