රටඉඳි සඳහා නව බද්දක් නෑ 

0
46


රටඉඳි සඳහා නව බදු පනවා ඇති බවට පළවන වාර්තා අසත්‍ය බව වෙළෙඳ සහ ආයෝජන ප්‍රතිපත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.
2015 වසරේ දී ආනයනික රටඉඳි කිලෝග්‍රෑමයක් සඳහා තිබූ මුලු බදු ප්‍රමාණය රුපියල් 130 කි. එහෙත් 2015 වර්ෂයේ නොවැම්බර් මස 20 වැනි දා සිදු කළ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මිල පහත හෙළීමට සමගාමීව රටඉඳි මත පනවා තිබු සියලු බදු අහෝසි වී ඇත.
ඒ අනුව රටඉඳි කිලෝග්‍රෑමයක් සඳහා මේ වනවිට අය කෙරෙන්නේ, රුපියල් 60 ක විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බද්ධ පමණි.
මීට අමතර ව විශේෂ ආගමික අවස්ථා සඳහා විදේශීය රාජ්‍යයන් මගින් පරිත්‍යාග කරනු ලබන රටඉඳි සඳහා ගෙවිය යුතු බදු මුදල් රජය මගින් ගෙවීමට අවශ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන අදාළ විෂය භාර අමාත්‍යාංශය වෙත වෙන් කර දී ඇතැයි වෙළෙඳ සහ ආයෝජන ප්‍රතිපත්ති දෙපාර්තමේන්තුව වැඩි දුරටත් සඳහන් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here