රුපියල් කෝටි දහස ඉක්ම වූ මුදලකට වෙන්දේසි වූ දියමන්තිය

0
57

හොංකොංහි වෙන්දේසියක දී ‘රෝස තරුව’ නමින් ප්‍රකට අතිශය දුර්ලභ දියමන්තියක් ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 71කට අලෙවි වී තිබේ.
දුර්ලභ දියමන්තියක් ඉහළම අගයකට අලෙවි වූ අවස්ථාතාව මෙය බව විදෙස් වාර්තා සඳහන් කරයි. එය ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් කෝටි දහස ඉක්මවයි.
මෙම වර්ගයේ ඔප දමන ලද මෙතරම් විශාල දියමන්තියක් වෙන්දේසියට ඉදිරිපත් කරපු පළමු අවස්ථාව ද මෙය බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here