රුපියල් ලක්ෂ 45ක නිවාස 98ක් මීතොටමුල්ලට

0
88

මීතොටමුල්ල කුණු කන්ද නාය යෑමෙන්  නිවාස අහිමි වූවන් සඳහා ලබා දෙන නිවාසක වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 45ක් වන බව ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය අනුර ප්‍රියදර්ශන යපා ප්‍රකාශ කර තිබේ.

කෙසේ වෙතත් මීට පෙර නිවසක් සඳහා ලබා දෙන උපරිම වන්දිය රුපියල් ලක්ෂ 25ක් වශයෙන් පැවතියේ ය. එහෙත් අහිමි වූ නිවාස 98 සඳහාම රැපියල් ලක්ෂ 45 බැගින් වටිනාකමකින් යුත් නිවාස සහ මිය ගිය පුද්ගලයෙකු සඳහා වන්දි ලබා දීමේ දී රජයේ චක්‍රලේඛණවල සඳහන් ප්‍රමාණයට වඩා වැඩියෙන් මුදල් ලබා  දෙන බව ද ඔහු පවසයි.

එමෙන්ම දේපල හානි පිළිබඳ ගණනය කරන තක්සේරු වාර්තා සියල්ල සැලකිල්ලට ගනිමින් ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයාගේ  මැදිහත්වීම මත මුදල් විශේෂ පැකේජ ක්‍රමයක් යටතේ ලබා දෙන බව ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කර  ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here