රුපියලේ අගය තවත් බාල්දු වෙයි

0
64

2016 වසරේදී අමෙරිකානු  ඩොලරයට සාපේක්ෂව  3.8% ක පහළ යෑමක් වාර්තා කළ ශ්‍රී ලංකා රුපියල 2016 වසර අවසානයේ සිට 2017 මාර්තු මස 24 වැනිදා වනවිට එහි අගය  1.2 % කින් තවදුරටත් පහළ ගොස් ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහන් කරයි.

මේ දිනවල වෙළෙඳපොළේ මෙරිකානු ඩොලරය රුපියල් 151.94කි.

සෙසු ව්‍යාවහාර මුදල්වල විනිමය අනුපාතිකවල හැසිරීම පිළිබිඹු කරමින් 2017 මාර්තු මස 24 වැනි දින දක්වා කාලපරිච්ඡේදයේදී ශ්‍රී ලංකා රුපියල යූරෝවලට සාපේක්ෂව 3.2 % කින්ද, ස්ටර්ලින් පවුමට සාපේක්ෂව  2.8 % කින්ද, ජපන් යෙන්වලට සාපේක්ෂව  5.5 % කින්ද, කැනේඩියානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව 1.9 කින්ද, ඕස්ට්‍රේලියානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව  6.1 % කින් සහ ඉන්දියානු රුපියලට සාපේක්ෂව  4.8 % කින්ද පහළ ගොස් ඇත.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here