රුහුණට උණ – පීඨ දෙකක් වැසේ

0
73

උණ රෝගයක් පැතිර යෑම හේතුවෙන් රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ පීඨ දෙකක් මේ වන විට වසා දමා ඇති බව වාර්තාවේ.

මාපලානයේ පිහිටා ඇති කෘෂිකර්ම පීඨය හා වැල්ලමඩම පරිශ්‍රයේ පිහිටා ඇති තාක්ෂණ විද්‍යා පීඨය යන පීඨයන් දෙකම මෙලෙස වසා දමා ඇත.
උණ රෝගය සිසුන් අතර පැතිර යෑම වැළැක් වීම සඳහා මෙම තීරණය ගත් බව බලධාරීන් පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here