ලංකාවේ තර්ජිනී ඕස්ට්‍රේලියාවේ දැල් පන්දු කණ්ඩායම එක්වෙයි

0
49

ශ‍්‍රී ලංකා ජාතික දැල් පන්දු කණ්ඩායමේ ක‍්‍රීඩිකාවක් වන තර්ජිනී සිවලිංගම්ට  ඕස්ටේ‍්‍රලියානු දැල් පන්දු කණ්ඩායමකට ක‍්‍රීඩා කිරීමට අවස්ථාව හිමි වී තිබේ.

ඒ අනුව තර්ජිනී  මෙල්බර්න්, සිටි වෙස්ට් ෆැල්කන්ස් සහ ශාන්ත ඇල්බන්ස් යන  ඕස්ටේ‍්‍රලියාවේ ප‍්‍රමුඛ පෙලේ කණ්ඩායම්වලට ක‍්‍රීඩා කරනු ලබන අතර ලංකාවේ දැල් පන්දු ක්‍රීඩිකාවකට විදෙස් කණ්ඩායමක ක්‍රීඩා කිරීමට ලැබුණු ප්‍රථම අවස්ථාව මෙයයි.

තර්ජිනී සිවලිංගම් ලොව දක්ෂතම දැල් පන්දු විදින්නියක් මෙන්ම ආසියාවේ උසම දැල් පන්දු ක‍්‍රීඩිකාව ලෙස ද සැලකෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here