ලක්ෂ 05හේ ආරක්ෂිත මුදල රහිතව කොරියා යන්න අවස්ථාවක්

0
28


කොරියානු රැකියා සඳහා පිටත්වන පුද්ගලයන්ගෙන් ආරක්ෂීත මුදලක් වශයෙන් අය කර ගැනීමට නියමිතව තිබූ රුපියල් ලක්ෂ 05ක මුදල විදේශ රැකියා අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරාළගේ උපදෙස් පරිදි අත්හිටුවා තිබේ.

ඒ අනුව මෙම තීරණය අහෝසි කරන ලෙසත් ඒ සම්බන්ධව කොරියානු භාෂා විභාගය සමත් අපේක්ෂකයන් දැනුවත් කරන ලෙසත් අමාත්‍යවරිය විසින් අදාළ නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී ඇත.

මේ වනවිට අය කර ගන්නා ඇප බැඳුම්කරයට අමතරව මෙම මුදල අය කිරීමට තීරණය කර තිබුණු අතර මෙ මේ මස 05 වැනිදා සිට එය ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතව තිබිණ.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here