ලක්ෂ 32ක් සමග රූමත් හෙරක් පළා යයි

0
87

වෙළඳ ආයතනවලින් ජංගම දුරකතන ලබාගෙන රුපියල් ලක්ෂ 32 අධික මුදලක් වංචා කළ එම්.ජි.එම්. ලක්මාලි ප්‍රිදර්ශනි නමැති තරුණිය සෙවීම සඳහා පොලීසිය මහජන සහය ඉල්ලා තිබේ.
මෙම සැකකරිය විසින් ජංගම දුරකතන ලබා ගැනිමට ඉදිරිපත් කළ චෙක්පත් අගරුවිම හේතුවෙන් මිනුවන්ගොඩ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ නඩුවක් විභාගවන බවයි පොලිසිය පවයි.
නම – මුහුදු ගමගේ මාරඹගේ ලක්මාලි ප්‍රිදර්ශනි

ජා.හැ. අ. – 915502717 V

උපන් දිනය – 1991.02.19

විදෙස් ගමන් බලපත් අංකය – 5627745 N

ලිපිනය – 01) අංක 141 බණ්ඩාරනායකපුර, මල්කඩුවාව, කුරුණෑගල

02) 2/ඒ 12, බිග්සිටි, පිග්වත්ත, යටියන

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here