වසර 4ක් ජලය නොමැතිව ජිවත් විය හැකි මත්ස්‍ය විශේෂයක්

0
74

 

අප්‍රිකාවෙන් වාර්තා වන මෙම  සලමන්දර මත්ස්‍ය විශේෂය  පොළව යට ගුල් සාදා ගනිමින් ජිවත් වේ. වසර 4ක් පුරාවටම ජලය බිඳක්වත් නොමැතිව ජිවත් වීමට හැකිවීම විශේෂත්වයකි. ජලය නොමැති වුවද පරිසරයෙන් ඍජුව ඔක්ෂිජන් ලබාගනිමින් ජිවත් වීමේ හැකියාව ද මෙම සලමනදර විශේෂයට පවතී.

වියලි කාලවලදී පස් යට ගුල් සදාගනිමින් නැවත ජලය ලැබෙන තෙක් කෝෂයක් වැනි ආවරණයක් තුළ මෙම මත්සයින් ජිවත් වේ. මෙම මත්සයින් අල්ලාගනු ලබන්නේ පොළවේ අල ගලවන ආකාරයට බව වාර්තා වේ. විදේශකයින් මෙම මත්ස්‍ය විශේෂය ආහාරයට ගැනීමට දැඩි ප්‍රියතාවයක් දක්වන අතර ඒ හේතුවෙන් මෙම මත්ස්‍යයින් දඩයම් කිරීම ඉහළ ගොස් ඇති බව වාර්තා වේ.

මෙම සිදුවීම සම්බන්ධ වීඩියෝ පටය පහතින්.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here