වාහන ලියාපදිංචිය කැපී පෙනෙන ලෙස ඉහළ යයි

0
62


මෙරට වාහන ලියාපදිංචිය පසුගිය මාර්තු මාසයේ දී කැපී පෙනෙන ලෙස ඉහළ ගොස් තිබේ.
මාර්තු මාසයේ වාහන 39,173ක් ලියාපදිංචි කර ඇති අතර යතුරුපැදි ලියාපදිංචිය එහි දී කැපී පෙනෙන බව වෙළඳපොළ විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙයි.
මෝටර් කාර් ලියාපදිංචිය එහි දී සුළු වශයෙන් ඉහළ ගොස් ඇති අතර මිනි ට්‍රක් රථ ලියාපදිංචිය අඩුවීමක් දැකිය හැකි ය.
පෙබරවාරි මාසයේ දී 786ක් වූ අළුත් මෝටර් රථ ලියාපදිංචිය මාර්තු මාසයේ දී 936 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, පාවිච්චි කළ මෝටර් රථ ලියාපදිංචිය පෙබරවාරි මාසයේ වාර්තා වූ 1362කට සාපේක්ෂ ව 2025 දක්වා කැපී පෙනෙන ලෙස වර්ධනය වී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here