වැලි කුණාටුවෙන් සෞදියට බාධා

0
68

මේ දිනවල ඇතිවී තිබෙන දරුණු වැලි කුණාටු තත්ත්වය හේතුවෙන් සෞදි අරාබි රාජයේ ප්‍රදේශ රැසක ජනතාව දැඩි ලෙස පිිඩාවට පත්ව සිටි.

සෞදියේ වාඩ් අල් දවසර් ආණ්ඩුකාර ප්‍රදේශය හරහා හමාගිය දැඩි වැලිකුණාටු තත්ත්වය  ගුවන් ගමන් පවා අත්හිටුවීමට එරට රජය පියවර ගෙන ඇත. මක්කම හා එම ප්‍රදේශය අවට ජනතාවද කුණාටුව නිසා දැඩි අපහසුතාවයකට පත්ව සිටිති.

පවතින අයහපත් කාලගුණය නිසා මක්කම ප්‍රදේශය අවට පාසල් හා විශ්වවිද්‍යාල තාවකාලිකව වසාදැමීමට අධ්‍යාපන බලධාරීහු පියවරගත්හ. විශේෂයෙන් රථවාහන ධානයේදී වඩාත් සැලකිලිමත් ලෙස මාර්ග භාවිත කරන මෙන් එරට පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය පවසා සිටි අතර  වැලි කුණාටු තත්ත්වය තරමක් අවධානම් සහිත තත්ත්වයක පවතින බැවින් ආරක්ෂක ක්‍රියාමාර්ග  අනුගමනය කරන මෙන් සෞදි බලධාරීන් පවසා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here