විනාඩියක් තුළ 83,000කට වැඩි පිරිසක් Sex කරයි

0
74


විනාඩියක් තුළ ලෝකයේ සිදුවන සිදුවීම් ගණනාවක් ගැන ‘අසැප්සයන්ස් වෙබ් අඩවිය’ අපූරු වීඩියෝවක් එක් කරලා තිබුණා.
මෙන්න මේ දේවල් තමයි විනාඩියක් ඇතුළත ලෝකෙ වෙන දේවල්
1. ඔබේ සිරුරේ රතු රුධිරානු මිලියන 120-180ත් අතර ප්‍රමාණයක් නිපදවෙනවා.
2. මිනිසුන් google search මිලියන 2.4ක් සිදු වෙනවා.
3. කොකා කෝලා නිෂ්පාදන මිලියන 25ක් අලෙවි වෙනවා.
4. කුණු කිලෝ මිලියන 3ක් එකතු වෙනවා.
5. මිනිසුන් 108 දෙනෙක් මිය යනවා.
6. ඔබේ සිරුරේ සෛල මිලියන 96ක් මියයන අතර ස්වයං විභේදනයට ලක්වන සෛල මගින් ඒවායේ තැන ගන්නවා.
7. ලෝකයේ නව විවාහ 116ක් සිදු වෙනවා.
8. 83,300 දෙනෙක් ලිංගික ව එකතු වෙනවා.
9. දරුවන් 258ක් බිහි වෙනවා.
10. අකුණු ගැසිම් 6000ක් සිදු වෙනවා.
11. හිරුගෙන් ටෙරා වොට් 83.33ක ශක්තියක් පොළවට ලැබෙනවා.
12. කිලෝ මීටර 1800ක දුරක් පෘථිවිය ගමන් කරනවා.
13. පැය 300ක වීඩියෝ youtube වෙත අප්ලෝඩ් වෙනවා.
14. ලෝකයට සිදුවන සාමාන්‍ය වර්ෂාපතනය මයික්‍රො මීටර 1.38ක්. ඒ වුනත් ඒ ජල ප්‍රමාණය බාත් ටබ් බිලියන 4.7ක් පිරවිමට තරම් ප්‍රමාණවත්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here