විපක්ෂ නායක ධූරය පිළිබද සන්ධාන මතය කතානායකට

0
0

Image result for Karu jayasuriya

විපක්ෂනායක ධුරය පිළිබඳ එක්සත් ජනතා නිදහස් සංධානයේ මතය කථානායක කරු ජයසුරිය මහතා වෙත ලැබි ඇති බව කථානායක කාර්යාලය නිවේදනය කළේය.

එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වුණේ සංධානය විසින් විපක්ෂනායක ධුරය සම්බන්ධයෙන් ලබා දුන් එමය හෙට(07) පක්ෂ නායක රැස්වීමෙදි ඉදිරිපත් කරන බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here