වෙරි මතින් රැළියට පැමිණි පුද්ගලයා ගුටිකාපු හැටි (VIDEO)

0
65


කම්කරු දිනය නිමිත්තෙන් මැයි රැළි කිහිපයක් දිවයින පුරා සංවිධාන කර තිබූ අතර ඒවාට සහභාගී වූ පුද්ගලයින් බීමත්කම හේතුවෙන් විවිධ ගැටලු ඇති කර ගෙන තිබේ.
එලෙස බීමතින් සිටි පුද්ගලයෙකු මාර්ගයේ ගමන් කළ මෝටර් රථයක එල්ලී ගමන් කිරීමට උත්සාහ කළ අවස්ථාවේ දී එහි රියැදුරු පැමිණ ඔහුට පහර දී තිබේ.
එම වීඩියෝව පහතින් :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here