වෙසක් පොහොයට කලින් පුටු මාරුවක්

0
38

රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන්ගේ තනතුරුවල වෙනසක් වෙසක් පොහොයට කලින් සිදුවන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන අද (20) ප්‍රකාශ කර තිබේ.

ඇතැම් විට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේද වෙනසක් සිදු විය හැකි බව සඳහන් කරන  ජනාධිපතිවරයා මේ බව අද උදෑසන ජනමාධ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන් හමුවේ පවසා ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here