වෛද්‍යවරුන්ට කරාටේ පුහුණුව

0
53


ඉන්දියාවේ ඇති විශාලත ම රෝහලක වෛද්‍යවරු පිරිසක් ස්වයං-ආරක්ෂාව සඳහා සටන් පුහුණුව ලබා ගැනීමේ පන්ති සඳහා සහභාගීවන බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.
අදාල වෛද්‍යවරු මැයි මාසයේ සිට එම ආත්මාරක්ෂක සටන් පුහුණුවක් ලබා ගැනීමට කටයුතු කර තිබෙන්නේ රෝගීන්ගෙන් සහ ඔවුන්ගේ ඥාතීන්ගෙන් එල්ලවන පහරදීම්වලින් ආරක්ෂාවීම සඳහා ය.
දිල්ලි අගනුවර සමස්ත ඉන්දීය වෛද්‍ය විද්‍යා ආයතනයේ පැවැත්වෙන ස්වයං ආරක්ෂාව පිළිබඳ පුහුණු පාඨමාලාවට ජූඩෝ, කරාටේ සහ මල්ලව පොර වැනි සටන් ශිල්ප ක්‍රමයන් ද ඇතුළත්වන බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here