ශ්‍රී ලංකාවේ Travel කරන්න අමාරුම තැන් 7 මෙන්න (Photos)

0
88

ශ්‍රී ලංකාවේ දී සංචාරය කිරීමට ඉතාමත්ම අසීරු ස්ථාන 07 ක් හඳුනාගෙන ඇත. එනම්, කච්චතිව් දූපත, මහා රාවන ප්‍රදීපාගාරය, වල්පොළමුල්ල ගම්මානය, වේවැල්තලාව, නිල්දිය පොකුණ, යක්ෂයාගේ පඩිපෙළ, කැබිලිත්ත දේවාලය

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here