සයිටම් පිළිබඳ රජයේ යෝජනා අද රටට කියනවා

0
53

උසස් අධ්‍යාපන හා මහා මාර්ග අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල සයිටම් පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රශ්නය විසඳීම සඳහා  රජය මගින් සකස් කළ යෝජනා මාලාව අද (07) අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා විසින් නිවේදනයක් ලෙස   ජනතාව හමුවේ ඉදිරිපත් කරන බව  පාර්ලිමේන්තුවේදී පවසා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here