සයිටම් වහනවාද ? – තීරණාත්මක තීන්දුව අද

0
44

සයිටම් ආයතනය වසා දැමීමට අදාළව වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග ඇතුළු තීන්දු තීරණ ගැනීමේ විශේෂ සාකච්ඡාවක් අද (03) පෙරවරුවේ රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය හා එක්ව සිදුකරන බව ජාතික වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානය පවසයි.
එහි සභාපති, ජ.වි.ප දේශපාලන මණ්ඩල සභික කේ.ඩී. ලාල් කාන්ත  පැවැසුවේ රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය සමඟ එක්ව සිදුකරන සාකච්ඡාවට වෘත්තීය සමිති රැසක් සහභාගි වන බවයි.

සයිටම් ගැටලුව විසඳීමට ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාට ලබාදුන් සතියක කාලය මේ වනවිට අවසන් වී ඇති බැවින් දැවැන්ත වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමටද සූදානම් බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසා ඇත.
ලාල් කාන්ත මහතා පැවැසුවේ අද  රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය ගන්නා ක්‍රියාමාර්ගයට තම වෘත්තීය සමිතිවල ප්‍රබල සහාය ලබාදීමටත් ඉන් පරිබාහිරව වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග රැසක් ගැනීමටත් සූදානම් බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here