සියලු දන්සැල් ලියාපදිංචි කළ යුතුයි

0
96

වෙසක් සමයේ පවත්වන සියළුම දන්සැල් ඒ ඒ ප්‍රදේශ අයත් පළාත් පාලන ආයතනවල ලියාපදිංචි කිරීම අනිවාර්ය කර ඇති බව  ශ්‍රී ලංකා මහජන සෞඛ්‍යය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමයේ සභාපති උපුල් රෝහණ  පවසයි.

බැතිමතුන්ට සුරක්ෂිත පිරිසිදු ආහාරපාන ලබා ගැනීමට අවස්ථාව සැළසීම මෙහි අරමුණ වන අතර ලියාපදිංචි කරන සියලුම දන්සැල්වල සංවිධායකයින් හමුවී උපදෙස් ලබා දීමට මහජන සෞඛ්‍යය පරීක්ෂකවරුන් කටයුතු කරයි.

එමෙන්ම සියලුම දන්සැල් දැඩි පරීක්ෂාවකට ලක්කරන බවත් ගැටළු සහගත දන්සැල් සම්බන්ධයෙන් වාර්තා වුවහොත් අඩු පාඩු සකස් කර පවත්වා ගෙන යා හැකිනම් ඒ සදහා අවශ්‍යය කටයුතු සුදානම් කරන බවත් ඔහු පෙන්වා දෙයි.

මේ සම්බන්ධව වෙසක් සමයේ දන්සැල් පරීක්ෂා කිරීම සදහා දිවයින පුරා මහජන සෞඛ්‍යය පරීක්ෂකවරුන් 2000 ක් පමණ සේවයේ යොදවා තිබේ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here