හම්බන්තොට ගිවිසුම 25 කැබිනට් මණ්ඩලයට

0
63

හම්බන්තොට වරාය චීනයේ චයිනා මර්චන්ට් පෝට් හෝල්ඩින්ස් සමාගමට පැවරීමට අදාළව සංශෝධනය කරන ලද ගිවිසුම ලබන  25 වනදා  පැවැත්වන කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීමට විශේෂ ව්‍යාපෘති අමාත්‍යාංශය කටයුතු කර තිබේ.

මෙම යෝජිත ගිවිසුම වරාය අමාත්‍යංශය ඇතුළු පාර්ශව රැසකින් ඉදිරිපත් වූ අදහස් අනුව කිහිප වරක්ම සංශෝධනය කොට තිබේ.

එම සංශෝධන අනුව බදු සීමාව අවසන් වූ පසු එම කාලය තුළ පවතින වටිනාකමට අනුව  යළි ශ්‍රී ලංකා රජයට පවරා ගැනීම වෙනුවට එක් ඩොලරයක් පමණක් ගෙවා පවරා ගැනීම, 99 වසරකට බදු දීම වෙනුවට අවුරුදු 50-60ත් අතර බදු දීම, වරායේ ආරක්ෂාව ශ්‍රී ලංකාවට භාර වීම, වරායේ අයිතිය 80-20-වෙනුවට 60-40 හෝ 51-49 ලෙස සංශෝධනය කිරීම ආදී සංශෝධනයන් ගණනාවක් මෙයට ඇතුළත් බව වාර්ථා වේ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here