හම්බන්තොට විකුණනවා කියලා ඇයි දැන් ලැජ්ජ නැතුව අඬන්නේ – රනිල් මහින්දගෙන් අසයි

0
71

මහින්ද රාජපකෂ මහතාගෙන් ප්‍රශ්න  තුනක් අසන බවත් හැකිනම් ඒ සඳහා පිළිතුරු දෙන ලෙසත් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සඳහන් කළේය.ඔහු මේ බව පැවසූවේ ඊයේ (03) කිරිබත්ගොඩ ප්‍රද්ශයේ ජන රැළියකට සහභාගී වෙමිනි.

ඒ අනුව මහින්ද රාජපක්ෂට අග්‍රාමාත්‍යවරයා ප්‍රශ්න හතරක් යොමු කරන ලදී.

01  ඇයි එක්සිම් බැංකුව සමග අවුරුදු 20කින් පසුව ණය ගෙවන්න එකඟ වුණේ නැත්තේ?

02 ඇයි හම්බන්තොට වරායේ හොඳ කොටස චීන සමාගම්වලට දීලා ණය ගෙවන එක අපි බාර ගත්තේ?‍ෙ03 ඇයි වරාය නගරයෙන් කොටසක් සින්නකර ඔප්පුවලින් විකුණලා අනිත් කොටස අවුරුදු 99 ක් බදු දුන්නේ?

04 ඇයි ලැජ්ජ නැතිව දැන් අඩන්නේ හම්බන්තොට විකුණනවා කියලා?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here