“හැම හුස්මක් මිය යන්නෑ-අමතක වෙන්නෑ”- උමාලි යළි කරලියට එයි

0
455

අශාන්ති සිය නවතම ගීතය‍ එළිදක්වා තිබෙනවා.

ඒ ගීතය තමයි හැන්දෑවේ කියන ගීතය.

මේ ගීතයට අදාළ වීඩියෝවට රංගනයෙන් දායක වන්නේ උමාලි තිලකරත්නයි.

මේ එම වීඩියෝවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here