හෘද රෝගීන්ට මකුණු කරදර

0
58

කොළඹ ජාතික රෝහලේ හෘද රෝග ඒකකයේ ශීඝ්‍රයෙන් පැතිර යන මකුණු වසංගතයක් හේතුවෙන් රෝගීන් දැඩි අපහසුතාවට පත් ව ඇතත් බලධාරීන්ට තවමත් ඊට විසඳුමක් ගත නොහැකි තත්ත්වයට පත් ව ඇතැයි වාර්තා වේ.
මකුණු වසංගතය මර්දනය කිරීමට අවශ්‍ය ප්‍රතිකර්ම යෙදීමට නම් රෝගීන් දින කිහිපයක් ඒකකයෙන් ඉවත් කළ යුතු අතර රෝගීන් ඉවත් කර ගත නොහැකිවීමේ ප්‍රායෝගික අපහසුකම් හේතුවෙන් මේ වනතුරුත් ගැටලුවට විසඳුම් ගැනීමට නොහැකි වී ඇත.
මකුණු වසංගතය හේතුවෙන් පසුගිය වසරේත් ජාතික රෝහලේ ඒකක කිහිපයක් වසා දැමීමට සිදු විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here