හෙටත් කොළඹට වතුර නෑ

0
65

අත්‍යාවශ්‍ය නඩත්තු හේතුවෙන් හෙට (04) පෙරවරු 09.00 සිට පැය 18 ක කාලයක් කොළඹ අවට ප්‍රදේශ කීපයක ජය සැපයුම අත්හිටුවන බව ජල සම්පාදන මණ්ඩලය නිවේදනය කරයි.
බේස්ලයින් මාර්ගයේ, කැළණි පාලම අසළ සිට දෙමටගොඩ මංසන්ධිය දක්වා සහ ඊට යාබද අතුරු මාර්ගවල, කොස්ගස් හන්දිය, ග්‍රෑන්ඩ් පාස්, මහවත්ත සහ තොටළඟ ප්‍රදේශවල එලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට නියමිතයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here