හෙට (29) කොළඹ ඇතුළු ප්රනධාන නගර කිහිපයක වතුර කැපේ

0
60

කොළඹ , දෙහිවල, ගල්කිස්ස , කෝට්ටේ ,කඩුවෙල,  මහරගම හා රත්මලාන යන ප්‍රදේශයන්හි  හෙට උදෑසන 9 සිට පැය 15 ක්  ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජල සම්පාදන හා ජලප්‍රවාහන මණ්ඩලය ප්‍රකාශ කරයි.

මේ හේතුවෙන්  අරපිරිමැස්මෙන් ජලය​ භාවිතයට ගන්නා ලෙස  ජල සම්පාදන හා ජලප්‍රවාහන මණ්ඩලය  ඉල්ලා සිටි

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here