අපරාධකරුවන් 07 දෙනෙක් එල්ලා මරයි

0
102

සෞදි අරාබියේ මිනිමැරුම් චෝදනාවන්ට වැරදිකරුවන් වු යේමන ජාතිකයින් 06 දෙනකු සහ අපරාධවලට සම්බන්ධ එක් සෞදි ජාතිකයෙකු පසුගිය දා එල්ලා මරු බව සෞදි මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

අපරාධ කල්ලි සෑදීම, මිනිස්සුන්ට පහර දීම, දේපළ විනාශ කිරීම සහ දේපළ කොල්ලකෑම යන චෝදනාවන්ට ඔවුන් වැරදිකරුවන් බව සෞදි අපරාධ අධිකරණය සහ අභියාචනාධිකරණය තීන්දු කර ඇත.

අධිකරණයන් තීන්දු ප්‍රකාශයට පත් කිරීමෙන් අනතුරුව අපරාධකරුවන් එල්ලා මැරීමට රාජකීය නියෝගයක් ද නිකුත් කර ඇති බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here