රාජ්‍ය ආයතන 19ක් හෙට වැඩ වර්ජනයේ

0
14

රාජ්‍ය ආයතන 19ක විධායක නිලධාරින් හෙට (11) දීපව්‍යප්ත වැඩ වර්ජනයක් දියත් කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

ඒ, නීති ක්ෂේත්‍රයේ පමණක් සිදුකළ 300%වැටුප් වැඩි කිරීමෙන්, රාජ්‍ය සේවයේ ඇති වී ඇති වැටුප් විෂමතාවක් මුල් කර ගනිමින් ය.

එමෙන්ම, තෝරාගත් සේවා කිහිපයක දීමනා හා වැටුප් ඉහළ දැමීමට ගෙන ඇති තීරණයට විරෝධය පළ කරමින් ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවා සංගමය ඊයේ අසනීප නිවාඩු දැමීමේ වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ගයක නිරත විය.

ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවා සංගමය දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව ඉදිරිපිට ඊයේ විරෝධතාවයක නිරත වූයේ එම වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයට සමගාමී ව ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here