පාලිත රංගේ බණ්ඩාරට රාජ්‍ය ඇමතිකමක් එක්ක නැවත කැබිනට් මණ්ඩලය සංශෝධනය වුණ හැටි(UPDATE)

0
1327

පාලිත රං⁣ගේ බණ්ඩාර වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් හා ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස මීට සුළු මොහතකට ‌පෙර ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙනු ලැබීය.

තවදුරටත් දිවුරුම් දෙනු ලැබූ නියෝජ්‍ය සහා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු මේසේ ය

 

දිලිප් වෙදආරච්චි – ධීවර හා ජලසම්පත , ග්‍රාමීය ආර්තික රාජ්‍ය අමාත්‍ය

එම් ඒ එල් හිස්බුල්ලා – මහාමාර්ග සහ මාර්ග සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය

මොහාන් ලාල් ග්‍රේරු – උසස් අධ්‍යාපන සහ සංස්කෘතික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

චම්පික ප්‍රේමදාස – වැවිලි කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය

ලක්ශ්මන් සෙනවිරත්න – රාජ්‍ය පරිපාලන සහ කළමනාකරණ, නීතිය හා සාමය

ශ්‍රියානි විජේවික්‍රම – පලාත් පාලන හා ක්‍රිඩා රාජ්‍ය අමාත්‍ය

වීරකුමාර දිසානායක – මහවැලි සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය

 

නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයේ දිව්රුම් දුන් මන්ත්‍රීවරුන්…

දුනේශ් ගන්කන්ද – ඉඩම් සහ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

අමීර් අලි සෙයිඩ් සිහාබ්ඩීන් – ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන හා ග්‍රාමිය ආර්ථික නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

රන්ජන් රාමනායක – සමාජ සවිබලගැන්වීම් නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

කබීර් මොහොමඩ් හාරිස් – රාජ්‍ය ව්‍යවසාය හා මහනුවර සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

කරුණාරත්න පරණවිතාන – විද්‍යා තාක්ෂණ, පර්යේෂණ, වෘත්තිය පුහුණු, නිපුණතා සංවර්ධන, කදුරට උරුමය  නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

සාරථී දුශ්මන්ත – අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය.

පාලිත තෙවරප්පෙරුම – තිරසර සංවර්දන හා වනජීවි නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය.

මනුශ නානයක්කාර – විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය.

මුත්තු සිවලිංගම් – අභ්‍යන්තර කටයුතු හා වයභ සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය.

මව්ලානා සෙයිඩ් අලි සාහිර් – ජාතික සහයෝගීතා, සංහිදියා සහ රාජ්‍ය භාෂා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය.

 

ඊයේ දිව්රුම් දුන් කැබිනට් මණ්ඩලය

ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල – රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන සහ මහනුවර සංවර්ධන අමාත්‍ය

සරත් අමුණුගම – විද්‍යා තාක්ෂණ, පර්යේෂණ, වෘත්තිය පුහුණු, නිපුණතා සංවර්ධන, කදුරට උරුමය අමාත්‍ය

එස් බී නාවින්න – අභ්‍යන්තර කටයුතු සහ වයඹ සංවර්ධන

මහින්ද අමරවීර – කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය

දුමින්ද දිසානායක – වාරිමාර්ග, ජල සම්පත්, ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය

පී. හැරිසන් – සමාජ සවිබල ගැන්වීමේ අමාත්‍ය

කබීර් හෂීම් – මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන

රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර – රාජ්‍ය පරිපාලන සහ කළමනාකරණ, නීතිය හා සාමය අමාත්‍ය

තලතා අතුකෝරළ – අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ

ෆයිසර් මුස්තාපා – ක්‍රීඩා හා පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්‍ය

විජිත් විජයමුණි සොයිසා – ධීවර හා ජල සම්පත් සංවර්ධන සහ හින්දු ආගම් කටයුතු අමාත්‍ය

සාගල රත්නායක – ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ, තරුණ කටයුතු, දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍ය

මනෝ ගනේෂන් – ජාතික සහයෝගීතා, සංහිදියා සහ රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍ය

දයා ගමගේ – සමාජ සුබසාධන හා ප්‍රාථමික කර්මාන්ත

සරත් ෆොන්සේකා – තිරසර සංවර්ධන, වනජීවී, ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අමාත්‍ය

රවින්ද්‍ර සමරවික්‍රම – කම්කරු වෘත්තිය සබදතා අමාත්‍ය අමාත්‍ය

විජේදාස රාජපක්ෂ – උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here