සමස්ත විදුලි පාරිභෝජනයෙන් 2% විදී ලාම්පු වෙනුවෙන්

0
3

සමස්ත විදුලි පාරිභෝජනයෙන් 2% වැය කරමින් දිවයින පුරා වීථි ලාම්පු ලක්ෂ 07 දැල්වෙන බව පසුගිය දා රත්නපුර පිහිටි සබරගමු පළාත් සභා ශ්‍රවණාගාරයේ පැවති මහජන උපදේශන වැඩමුළුවේ දී අනාවරණ වී ඇත.

වීථි ලාම්පු කළමනාකරණය පිළිබඳ යෝජිත ජාතික සැලැස්ම සහ විදුලිබල, පානීය ජල හා ඛනිජ තෙල් සම්බන්ධ පරිභෝගික ගැටළු විසඳීමේ යාන්ත්‍රණය සැකසීම පිළිබඳ සබරගමුව පළාත් මහජන උපදේශනය එදින පැවැත් විය.

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව, ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය, ලංකා විදුලි පෞද්ගලික සමාගම, ශ්‍රී ලංකා සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය, පළාත් පාලන ආයතන හා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය එක්ව එම මහජන උපදේශන වැඩමුළුව ක්‍රියාත්මක කරයි.

දිවයිනේ සියලු පළාත් ආවරණයවන පරිදි ක්‍රියාත්මක එම වැඩමුළු මාලාව පැවැත්වෙන අතර එදින පවත්වනු ලැබුවේ එහි තෙවැනි වැඩමුළුව ය.

මේ සඳහා සබරගමුව පළාතේ මහජන නියෝජිතයින්, රාජ්‍ය නිලධාරීන්, පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව ක්‍රියාකරකයින් හා සබරගමුව පළාතේ පාරිභෝගිකයින් නියෝජනය කරමින් 700ක් පමණ පිරිසක් එක් ව සිටි බව වාර්තා වේ.

දිවයිනේ සියලු පළාත්වල ප්‍රජාවගේ ද අදහස් හා යෝජනා ලබාගැනීමෙන් අනතුරුව සකස් කරනු ලබන වීථි ලාම්පු කළමණාකරනය පිළිබද ජාතික සැලැස්ම 2018 වර්ෂය අවසන්වීමට පෙර ක්‍රියාත්මක කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව මේ වනවිටත් කටයුතු කරමින් සිටී.

මෙම ජාතික සැලැස්ම යටතේ වීථි ලාම්පු සඳහා ජාතික විදුලි බල පද්ධතියෙන් විදුලි බලය ලබාගැනීම වෙනුවට සූර්ය බල ශක්තිය වැනි වෙනත් විකල්ප බල ශක්තීන් කරා යොමුවීම, වීථි ලාම්පුවල ගුණාත්මකභාවය, නඩත්තුව සවිකිරීම පිළිබඳ පටිපාටි, තාක්ෂණික පිරිවිතර, වීථි ලාම්පු සඳහා වැය වන වියදම අවම කිරීම ඇතුළු ක්ෂේත්‍ර ගණනාවක් ආවරණයවන පරිදි ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here