2017 වසරේ ලොව හෙල්ලූ අයෝමය කතුන් දසදෙනා

0
86

හැඩකාර සිරුරක් පවත්වාගෙන යාමට ගැහැනු පිරිමි භේදයකින් තොර ව ප්‍රියතාවයක් දැක්වුව ද කාය වර්ධන ක්‍රීඩාව සඳහා පිරිමි ඉදිරිපත්වීම සුලබ සිදුවීමකි. එහෙත් ඒ සඳහා කාන්තා පාර්ශවය යොමුවීම තරමක් දුර්ලභ සිදුවීමක් ලෙස පෙන්වා දිය හැකි ය.
ඒ කොහොම වුනත් ලෝකයේ කාය වර්ධනය නමැති ක්‍රීඩාවට හිමිවන්නේ ඉතාමත් ඉහළ ස්ථානයක්. ඒ නිසාම 2017 වර්ෂය සඳහා ලොව හොඳම කාය වර්ධන ශූරිණියන් දස දෙනෙකු ද නම් කර තිබේ.
එම කාන්තාවන්ගේ ඡායාරූප සහ තොරතුරු පහතින්:

  1. Dayana Cadeau

Age 45

Height 5.3FT

Weight 145LB

Rating 2.5/5

2) Heather Foster

Age 45

Height 5.5FT

Weight 197LB

Rating 2.5/5

 3) Tina Chandler

Age 34

Height 5.3 Ft

Weight 145 LB

Rating 2.5/5

4) Iris Kyle

Age 36

Height 5.7FT

Weight 170LB

Rating 4.5/5

5) Sheila Bleck

Age 36

Height 5.7FT

Weight 170LB

Rating 3/5

6) yaxini Oriquen

Age 44

Height 5.7FT

Weight 190LB

Rating 4.5/5

7) Chaty Lefrancols

Age 40

Height 5.3 FT

Weight 155LB

Rating 3.5/5

8) Debi Lasazewski

Age 41

Height 5.3FT

Weight 154LB

Rating 4/5

9) Alina Popa

Age 31

Height 5.6FT

Weight 185LB

Rating 4/5

10) Betty Viana Adkins

Age 40

Height 5.5FT

Weight 175LB

Rating 3.5/5

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here