මැතිවරණයේ නිරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා නිරීක්ෂකයින් 7000 ක්

0
2

පළාත් පාලන මැතිවරණයේ නිරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා නිරීක්ෂකයින් 7000 කට ආසන්න පිරිසක් යොදවන බව පැෆරල් සංවිධානය පවසයි.

නාමයෝජනා දුන් දිනයේ සිට මෙම නිරික්ෂකයින් විසින් පුර්ව මැතිවරණ  සමය නිරික්ෂණය කරමින් සිටින බව ද එම සංවිධානය කියයි.

මැතිරවණ දිනය මෙන්ම මැතිවරණයට පසු දින කිහිපයක් ද නිරික්ෂණය කිරිම මෙම නිරික්ෂකයන් විසින් සිදු කරනු ඇතැයි පැෆරල් විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා ලංකාදීපයට පැවැසීය.

දිවයිනේ සියලූම මැතිවරණ කොට්ඨාස ආවරණය වන අන්දමින් පළපුරුදු දිගුකාලින නිරික්ෂකයින් 160 ක් ද යොදවා ඇතැයි හෙතෙම සඳහන් කළේය.

පූර්ව මැතිවරණ සමයේ යම් යම් සිද්ධීන් සිදුවිය හැකියැයි අනුමාන කරන ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන සඳහා වැඩි සැලකිල්ලක් දක්වමින් ස්ථානගත නිරික්ෂකයන් 4000 කට අධික පිරිසක් යෙදවීමටත් එහි දී ආවරණය නොවන ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන සඳහා ජංගම නිරික්ෂකයින් සිව් දෙනකු බැගින් යෙදවූ රථ 341ක් යෙදවීමටත් අපේක්ෂිත බව ද හෙට්ටිආරච්චි මහතා පැවැසීය.

මේ අතර 22, 25, සහ 26 යන දිනවල පැවැත්වෙන තැපැල් ඡන්දය නිරික්ෂණය සඳහා නිරීක්ෂකයින් දහසක් යෙදවීමට කටයුතු කරන බව ද හෙතෙම පවසයි..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here