අර්තාපල් හා ලූනු ගොවීන් රැකගැනීමට කමිටුවක්

0
4

අර්තාපල් හා ලූනු ගොවීන් ආරක්‍ෂා කර ගැනීම සඳහා වැඩපිළිවෙළක් සැකසීම සඳහා කමිටුවක් පත් කිරීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර තීරණය කර තිබේ.

කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍ය වසන්ත අළුවිහාරේගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරින්ගෙන් යුත් කණ්ඩායමක් මේ සඳහා පත් කිරීමට අමාත්‍යවරයා තීරණය කර ඇති බව එම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

නිෂ්පාදන අලෙවි කර ගැනීමට හා ඊට සරිලන මිලක් ලබාගැනීමට නොහැකි අර්තාපල් හා ලූනු ගොවීන් බොහෝ අවස්ථාවල දී අපහසුතාවට පත්වන බැවින් එය වැළැක්වීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගත යුතු බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර පැවසී ය.

එම නිසා ඒ සම්බන්ධව විධිමත් වැඩ පිළිවෙළක් සැකසිය යුතු බව අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ ය.

ලූනු හා අර්තාපල් වගා කරන ගොවීන් ආරක්ෂා කිරීමට නම් ඇතැම් ව්‍යාපාරිකයින් විසින් ගොවියා කූට ලෙස ගසා කෑම වැළැක්වීමට පියවර ගත යුතු බව ද අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ ය.

ගොවින් විසින් තම අස්වනු නෙලා ගන්නා අවස්ථාවේ දී අර්තාපල් හා ලූනු ආනයනය සීමා කිරීමට හෝ අවශ්‍ය නම් තාවකාලිකව අත්හිටුවීමටත්, ආනයනික අර්තාපල් හා ලූනු සඳහාවන බදු ඉහල දැමීමටත් කටයුතු කළ යුතු බව කී අමාත්‍යවරයා මේ සම්බන්ධයෙන්වන කරුණු සියල්ල සලකා බලා වැඩපිළිවෙලක් සකස් කළ යුතු බව ද කීවේ ය.

මේ අතර බීජ ලූනු මෙට්‍රික් ටොන් 7000ක් පමණ මිල දී ගැනීමට ද කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here