තැපැල් වර්ජනය ගැන තීරණාත්මක සාකච්ඡාවක් ඇරඹෙයි

0
9

වර්ජනයේ නිරත තැපැල් වෘත්තිය සමිති සහ බලධාරින් අතර මේ වනවිට තීරණාත්මක සාකච්ඡාවක් ආරම්භ වී තිබේ.

තැපැල් මුලස්ථානයේ අදාල සාකච්ඡාව පැවත්වෙන අතර ඊට වර්ජනයේ නිරත සියලු වෘත්තීය සමිති එක් ව සිටින බව වාර්තා වේ.

ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින් තැපැල් සේවකයින් වර්ජනය ආරම්භ කර අදට දින 10ක් වේ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here