සංචාරකයින්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා නව වැඩපිළිවෙලක්

0
3

සංචාරකයන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා පාර්ශව කිහිපයක සහභාගීත්වයෙන් නව වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරන බව තරුණ කටයුතු හා දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍ය සාගල රත්නායක පවසයි.

පොලීසිය, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, සංචාරක මණ්ඩලය, දක්ෂිණ සංවර්ධන අධිකාරිය ඇතුළු ආයතනවල සහභාගීත්වයෙන් එම වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාවට නංවන බව අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ ය.

මේ සම්බන්ධයෙන් පාර්ශව කිහිපයක සහභාගීත්වයෙන් ඊයේ (19) සාකච්ඡාවක් ද පැවැත් විය.

මිරිස්ස සහ මිදිගම ප්‍රදේශවල දී පසුගිය දා සංචාරකයන් පිරිසකට පහරදීමේ සිද්ධිය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට අපකීර්තිමත් තත්ත්වයක් උදා වී ඇති බව ඔහු එහි දි පැවසී ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here