සරාගී ඇඳුමකට සහ කාමුකත්වයට මුල්තැන දුන් Photoshoot එකක් නිකුත් වෙයි

0
5101

විවිධ තේමා අනුව සිදු කරන ලද විවිධාකාරයේ Photoshoot අවැසි තරම් අන්තර්ජාලය තුළ දක්නට ලැබේ.

එහෙත් ඒවායේ ගුණාත්මභාවය සම්බන්ධයෙන් විවිධ අදහස් මතිමතාන්තර රැසක් ද ඒ සමගම ඉදිරිපත්වීම සුලබ දෙයකි.

ඒ කෙසේ වුව ද සම්ප්‍රදායික සහ සම්ප්‍රදාය අතික්‍රමණය වූ Photoshoot ද විශාල වශයෙන් බිහිවන යුගයක් බවට වර්තමානය පත් ව තිබේ.

ඒ අතර නිරුවත, අඩනිරුවත සහ කාමුකත්වය උද්ධීපනයවන අන්දමට Photoshoot සිදු කිරීම වත්මන් සමාජය තුළ කලාවක් බවට පත් කර ගෙන ඇති බව ද විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතු ය.

මේ එලෙස සිදු කළ Photoshoot එකකි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here