තැපැල්පතිගෙන් විශේෂ නිවේදනයක් – ජූනි වැටුප සේවයට එන අයට පමණයි

0
11

මේ වනවිට අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වන වැඩවර්ජනය අවසන් කර තවදුරටත් සේවයට වාර්තා කර නොමැති කාර්ය මණ්ඩලයට නොපමාව සේවයට වාර්තා කරන ලෙස තැපැල්පති ඩී. එල්. පී. රෝහණ අභයරත්න විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

ජුනි මස වැටුප් ගෙවීම සිදු කරනු ලබන්නේ සේවයට වාර්තා කරන කාර්ය මණ්ඩලයට පමණක් බවත්, සේවයට වාර්තා නොකොට තවදුරටත් වර්ජනයේ නිරතව සිටින කාර්ය මණ්ඩලයට ජුනි 01 දින සිට ජුනි 11 දක්වා පමණක් වැටුප් ගණනය සිදු කෙරෙන බවත් තැපැල්පතිවරයා විසින් තවදුරටත් දැනුම් දී තිබේ.

රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මෙම නිවේදනය නිකුත් කර ඇති අතර, සමස්ත තැපැල් දෙපාර්තමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලයෙන් තැපැල්පතිවරයා විසින් මෙම ඉල්ලීම සිදු කර ඇති බව ද එහි සඳහන් වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here