කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශ ගොඩනැගිල්ල ගැන හොයන්න ඇමති අමරවීරගෙන් කමිටුවක්

0
3

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය දැනට පවත්වාගෙන යන DPJ Tower ගොඩනැගිල්ලෙන් ඉවත් කර මින් පෙර එම අමාත්‍යාංශය පිහිටා තිබු බත්තරමුල්ල ගොවිජන මන්දිරය වෙත ගෙන යාමට කරුණු අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර විසින් ඊයේ (18) සය පුද්ගල විද්වත් කමිටුවක් පත්කර තිබේ.

මෙම කමිටුවේ සභාපතිවරයා වශයෙන් ජනාධිපති නීතිඥ නිහාල් ප්‍රනාන්දු කටයුතු කරන අතර, සෙසු සාමාජිකයින් වශයෙන් නීතිඥ ජගත් වික්‍රමනායක, නීතිඥ අශෝක වීරසූරිය , හිටපු සහකාර විගණකාධිකාරී ඩී. එල්. පී. ඩයස්, සිවිල් ඉංජිනේරු චන්දන එදිරිසූරිය, කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ නීති නිලධාරි එල්. ජී. හෙක්ටර් පත්කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here