කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය තිබෙන ස්ථානය වෙනසකට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැති අවශ්‍යයි – මහින්ද අමරවීර

0
4

Image result for Mahinda amaraweera

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පවත්වාගෙන යාම සඳහා යළි බත්තරමුල්ල ප්‍රදේශයේ පිහිටි ගොවිජන මන්දීරය ලබා ගන්නේ නම් ඊට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිවිය යුතු බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කර සිටී.

2016 වසරේ සිට වසර 05ක් සඳහා අදාළ ගොඩනැගිල්ල වෙනුවෙන් බදු ගිවිසුමක් ක්‍රියාත්මක වන අතර එහි මුල් වසර තුන සඳහා රුපියල් මිලියන 504ක මුදලක් ලබාදීමට රජය පියවර ගෙන තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here