දූෂණ වංචා මහාධිකරණය ලබන මස වැඩ අරඹයි

0
4

Image result for Ajith P perera

දූෂණ සහ වංචාවලට සම්බන්ධ නඩු විමර්ශනය සඳහා යෝජිත විශේෂ මහාධිකරණ පද්ධතියේ පළමුවැන්න ලබන මස 2 වන සතියේදී ස්ථාපිත කරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් පී. පෙරේරා ප්‍රකාශ කරනු ලැබීය.

පානදුර දී පැවැති උත්සවයකදී ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කරනු ලැබීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here