“ඇමෙරිකාව මානව හිමිකම් කවුන්සිලයෙන් ඉවත් වීම ශ්‍රි ලංකාව ලැබූ ජයග්‍රහණයක්” – ආචර්ය ප්‍රතිභා මහානාම හේවා

0
9

Image result for Prathiba mahanamahewa

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සිලයෙන් ඉවත් වීම ශ්‍රි ලංකාව ලද ජයග්‍රහණයක් බව මානව හිමිකම් සභාවේ හිටපු සභාපති ආචාර්ය ප්‍රතිභා මහනාම හේවා කියා සිටී.

මෙම අවස්ථාවෙන් මෙරට නායකයින් ප්‍රයෝජන ගත යුතු බව ද ඔහු කියා සිටී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here