අංජුලාගේ විවාහයේ තවත් ඡායාරූප පෙළක් නිකුත්වෙයි

0
214

පසුගිය දිනක යුග දිවියට එළඹි අංජුලා රාජපක්ෂගේ විවාහය සම්බන්ධයෙන් සමාජ මාධ්‍යෙය් නිරන්තරයෙන් කතාබහට ලක් වුණා.

ඒ අතර ඇගේ මංගල උත්සවය ගැන වගේම ඇගේ මංගල ඡායාරූප ගැනත් බොහෝ දෙනා උනන්දුවක් දැක්වුවා.

ඒ අතර ඔවුන්ගේ දෙවෙනි ගමනි ඡායාරූප පෙළක් නැවතත් සමාජ මාධ්‍යෙය් හුවමාරු වෙමින් පවතිනවා.

එම ඡායාරූප පහතින්…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here