අංජුලා – රංග විවාහයේ ඔබ නොදුටු ඡායාරූප මෙන්න

0
503

සියල්ලන්ගේම අවධානය දිනා ගනිමින් විවාහපත්වූ ජනප්‍රිය නළි අංජුලා රාජපක්ෂගේ විවාහයේ විවිධාකාරයේ ඡායාරූප ඔබ දකින්ට ඇති.

ඒ අතර විවාහ චාරිත්‍ර වෙනුවෙන් උඩ රට මනාළියක් ලෙස හැඩ වුණු අංජුලාගේ ඊට හාත්පසින්ම වෙනස් විදිහට හැඩවූ  වූ ඡායාරූප කියපයක් අන්තර්ජාලයට නිකුත් වී තිබෙනවා.

එම ඡායාරූප පහතින්…

               

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here